Strona główna » Regulamin

Zmiana języka

PolskiAngielski

Katalog

Do pobrania

Kategorie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Regulamin

Informacje ogólne

vipelectro.pl przedsiębiorca Marcin Abramowicz, Piotr Święczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
LVT spółka cywilna (LVT s.c.), posiadająca nr NIP: 5891996988, REGON: 221181602 
Adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Piecewska 19 80-288 Gdańsk, woj. Pomorskie.
Numer rachunku bankowego: mBank: 55 1140 2004 0000 3702 7586 5284
Produkty znajdujące się w ofercie naszego sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Rejestracja, złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży przez Państwa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Ceny

 1. Ceny wszystkich towarów podane są w złotych polskich.
 2. Faktura VAT dołączana jest do każdego zamówionego produktu.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, oraz cen przesyłek, jednak ceny obowiązujące w chwili skutecznego złożenia zamówienia są wiążące, aż do momentu pełnego wykonania umowy sprzedaży. Złożone zamówienie jest skuteczne, gdy zostaje przez nas potwierdzone terminem dostawy i potwierdzeniem zamówienia z programu SUBIEKT GT.
 5. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymywać na zakupy w naszym sklepie nie łączą się.

Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są przez 24h na dobę poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej (rejestracja w sklepie jest obowiązkowa).
 2. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, z potwierdzeniem dokonanego zakupu. W przypadku niedostępności towaru kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie drogą mailową bądź telefoniczną.
 3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Dostawa towaru

 1. Termin wysyłki podany jest w przybliżeniu na stronie sklepu. Przy zamówieniu większej ilości produktów decyduje termin produktu na którego najdłużej się czeka (wszystkie zamówienia są potwierdzane). W dniu nadania przesyłki wysyłana jest do klienta stosowna informacja na podany podczas rejestracji adres e-mail. W przypadku wysyłek kurierskich przekazujemy klientowi numer listu przewozowego, oraz dane kontaktowe firmy kurierskiej.W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu ze względu na dużą rotację towaru, o czym Państwo będą poinformowani mailowo bądź telefonicznie.
 2. Towar wysyłamy pod adres, który został podany w formularzu zamówienia.
 3. Zamówiony towar można również po wcześniejszym potwierdzeniu (mailowym, bądź telefonicznym) odebrać w siedzibie firmy.
 4. Przy odbiorze towaru na przedpłatę, bądź przelew, osoba odbierająca towar powinna okazać potwierdzenie wpłaty.

Rodzaje dostępnych płatności:

 1. Płatność przy odbiorze – należność pobiera pracownik naszej firmy, lub kurier przy odbiorze przesyłki za pobraniem.
 2. Przelewem bankowym na rachunek: mBank: 55 1140 2004 0000 3702 7586 5284 w chwili, gdy zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki klient otrzymuje e-mail z prośbą o dokonanie przelewu, a przesyłka zostanie niezwłocznie wysłana, gdy pieniądze wpłyną na konto Sklepu.
 3. Płatność kartą w siedzibie naszej firmy.
 4. Każdej firmie jest przydzielany indywidualnie limit kredytowy po akceptacji przelewem.

Zwrot zakupionego towaru

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem umowy są: -rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia – rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Zwrot towaru możliwy jest w przypadku:
 • Dołączenia do przesyłki wypełnionego formularza zwrotu / reklamacji w wraz z podaniem konta bankowego do zwrotu wpłaty.
 • Uprawnienia dotyczą tylko sprzedaży wysyłkowej.
 1. W przypadku akceptacji zwrotu sprzedawca gwarantuje kupującemu zwrot wartości produktu w najszybszym możliwym terminie, nie późniejszym jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Akceptacja ważna jest tylko w formie pisemnej.
 2. Zwrot pieniędzy następuje przelewem bankowym na numer konta podany przez klienta w oświadczeniu.
 3. Podstawą gwarancji jest faktura VAT zakupu.
 4. Ustalone zwroty w siedzibie firmy przyjmowane są w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku w siedzibie firmy ul. Piecewska 19.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. W związku z powyższym proponujemy następujący proces postępowania:
 • Prosimy nie rozrywać i nie niszczyć opakowań. W przypadku gdy produkt jest zaklejony, lub otwarcie kartonu bez jego uszkodzenia jest niemożliwe prosimy o rozcięcie opakowania wzdłuż narożnika.
 • Prosimy nie oklejać fabrycznych opakowań taśmą klejącą, jedynie o dokładne zawinięcie folią stretch.
 • Odpowiadają Państwo za towar do chwili jego dostarczenia do naszego magazynu, również w trakcie transportu przez kuriera.
Prosimy o staranne zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem. Towar kruchy zwłaszcza ceramika, szkło oraz produkty wielkogabarytowe prosimy odsyłać odpowiednio zabezpieczone na palecie euro wraz z odpowiednią kwotą ubezpieczenia.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady zakupionego towaru, bądź braku jakiegoś produktu prosimy o kontakt w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Każda przesyłka musi być sprawdzona w obecności kuriera w chwili przyjęcia towaru. W przypadku uszkodzenia towaru należy spisać protokół z kurierem w dniu otrzymania towaru, gdyż on ułatwi i przyśpieszy proces reklamacji. Reklamacje i protokół szkody proszę wysyłać mailem: sklep@vipelectro.pl Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamacje o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Uwaga: Po podpisaniu listu przewozowego proszę sprawdzić przesyłkę przy kurierze bez względu na stan opakowania. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone należy koniecznie umieścić taką informację na protokole szkody.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach Rejestracji w sklepie internetowym, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną, jest LVT s.c. Piotr Święczkowski, Marcin Abramowicz, ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk, NIP: 589-199-69-88.
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, w celu marketingowym (przekazywanie informacji o produktach) oraz świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania bądź usunięcia z bazy danych Sprzedającego kontaktując się z Administratorem danych drogą elektroniczną (e-mail): lvt@lvt.sklep.pl
4. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
5. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
6. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy sklep@vipelectro.pl
 2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 4. Zawartość sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość strony stanowi zaproszenie do składania ofert.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia oszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
W relacji przedsiębiorca przedsiębiorca:
„Sprzedający oświadcza, iż zawarcie umowy sprzedaży w szczególności w trybie ofertowym (art. 66 – art. 70 kodeksu cywilnego), w trybie rokowań (art. 72 kodeksu cywilnego) i w drodze negocjacji handlowych nastąpi wyłączenie w chwili przyjęcia wszystkich warunków oferty lub projektu umowy sprzedającego przez kupującego.”
„Sprzedający oświadcza, iż zawarcie umowy sprzedaży nastąpi wyłącznie po potwierdzeniu warunków jej zawarcia przez sprzedającego w formie pisemnej lub za pomocą maila albo faxu.”
„Sprzedający oświadcza iż warunkiem koniecznym zawarcia umowy sprzedaży jest zgoda kupującego na umowne ustalenie właściwości miejscowej z tytułu ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży na właściwość sądu według miejsca siedziby lub zamieszkania sprzedającego.”
„Sprzedający oświadcza, iż warunkiem koniecznym zawarcia umowy sprzedaży jest zabezpieczenie zapłaty ceny przez kupującego poprzez uprzednie uiszczenie przedpłaty w wysokości 100% ceny zgodnie z fakturą pro forma.”
„Sprzedający oświadcza, iż w sprawach nieuregulowanych w umowie sprzedaży mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sprzedaży Sprzedającego znajdujące się na stronie internetowej sprzedającego vipelectro.pl”.
 

Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018


Przejdź do strony głównej
vipelectro (c) 2021
wszystkie prawa zastrzeżone
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu